Kils Kommun investerar i säkerhet med InfernoHome

Kils Kommun har ett 40-tal enheter med vattenverk, reningsverk, pumpstationer, vattentorn, tryckstegring och kontor. Ett sabotage i något av verken skulle få drastiska följder för kommunen och dess kommuninnevånare.

Kommunen har därför under en tid utvärderat installation av ett InfernoHome-larmsystem i kontrollrummet för ett reningsverk. Testen har utfallit positivt mer än väl och man går nu vidare med installationer i ytterligare verk.

”Jag har aldrig upplevt något så effektivt larmsystem”
säger Styrbjörn Rollof, Verksamhetschef – VA Kils kommun.