Roland och Eva löste inbrottsproblem i sin sommarstuga

Läs om hur Roland och Eva löste inbrottsproblem i sin sommarstuga

För att koppla av från sina ansvarsfulla och ibland stressiga arbeten åker Eva och Roland ofta till sin sommarstuga belägen djupt inne i skogarna i Östergötland. Det är en välbehövlig och skön avkoppling. Tyvärr är inbrottsrisken ett bekymmer.

Och jovisst – en dag blev det ett faktum. En dag när de inte var på plats hände det som de fruktat – ett inbrott.
Som vanligt efter ett inbrott följde extra arbete med försäkringsbolag och hantverkare för att återställa efter all förstörelse. Dessutom försvann några saker som hade ett stort affektionsvärde. Inte roligt och det hela gav en känsla av stort obehag.

Roland och Eva började fundera hur de skulle gardera sig för framtiden. De undersökte vilka lösningar som fanns på marknaden och kom fram till att ett larm vore bra. På grund av avstånd till centrala orter, var larm med uppkoppling till larmcentral inte en praktisk lösning. En tjuv gör normalt vad han vill på 5 – 10 minuter och i det här fallet skulle han kunna arbeta i lugn och ro innan en eventuell utryckning var på plats.
Olika larmlösningar som fanns på marknaden undersöktes.

Efter att ha hört och läst om ljudbarriären InfernoHome föll allt på plats och inköp och installation gjordes. InfernoHome-systemet kompletterades med en larmsändare som kan kopplas till nio valda telefonnummer.
En annan avgörande faktor för beslutet var att hela systemet gick att driva med installerat 12V solcellsystem (övrig el saknas).

Allt var frid och fröjd tills det som inte fick hända hände igen – ett nytt inbrott. Larmsändaren gav klart besked och en utryckning till sommarstugan gjordes snabbt. Väl framme såg man att inbrottet skett via ett fönster. Tjuvarna hade gått in och när InfernoHome utlösts hade förövarna ursinnigt hamrat på larmet (ordentliga märken fanns på stålgallret som skyddar systemet) men uppenbarligen inte fått tyst på det. Därefter hade de gett upp. Inget blev stulet och förstörelsen var minimal.

InfernoHome-systemet reparerades med Rolands kommentar:
”Gör det fort, vi törs inte vara utan det”.