Habia Cable AB lyckades stoppa dyrbara, återkommande, stölder

Habia Cable tillverkar, utvecklar och säljer kablar och kabelsystem för krävande applikationer. Företaget är en av de största aktörerna inom specialkabel i Europa.

I en tillverkningsenhet i Söderfors har man under en längre tid haft återkommande inbrott i sin lagerhall där man förvarar, bland annat, kopparkabel.
Inbrottstjuvar har skurit upp lagerhallens vägg och fört bort avsevärda mängder av rullar med kopparkabel till betydande värden.

Tidigare installerat övervakningssystem har knapphändigt visat tjuvarnas framfart, men det har inte stoppat inbrotten.

Under hösten har Habia Cable installerat ett utbyggt InfernoHome-system, med ett antal ”slavsystem” kopplat till ett ”mastersystem”. Dessutom har några blixt-/stroboskåpljus tillkopplats.
En SMSCOM-enhet har dessutom kopplats till ”master”-enheten, som skickar SMS vid olika händelser i systemet.

Efter installationen har 1 (ett) inbrottsförsök gjorts som avbrutits och där ingenting blev stulet. Sedan dess har inga nya inbrottsförsök noterats.

Habia Cable har informerat om installationen av InfernoHome till polisen som ställer sig mycket positiv till systemet.

Ansvarig chef uppger att värdet av stulet gods från ett enstaka inbrott vida överstiger kostnaden (som är en engångskostnad) för installationen.

Ljud-/ljusupplevelsen beskriver ansvarig chef med:
”Det är outhärdligt….det går inte att vara där”.